Pla d'estudis Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública i graduat/da en Sociologia

Horaris

Matí i tarda

Taula de crèdits per curs

Distribució dels crèdits Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs 6 60    
3r curs   72    
4t curs   72    
5è curs   6 30 24
Totals 66 210 30 24

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Ciència Política
 • Economia Política
 • Fonaments de Sociologia
 • Relacions Internacionals

1r semestre

 • Introducció a l'Anàlisi de Dades

2n semestre

 • Metodologia i Disseny de la Recerca Social
Anual
 • Pensament Polític
 • Política Espanyola
 • Política Social, Família i Migracions
1r semestre
 • Mètodes Quantitatius de Recerca Social
 • Mètodes Qualitatius de Recerca Social
 • Fonaments de Dret Públic
2n semestre
 • Mètodes d’Anàlisi
 • Política i Món Contemporani
3r curs 4t curs
Anual
 • Administració i Polítiques Públiques
1r semestre
 • Les Classes Socials i l’Estratificació
 • Pensament Sociològic Contemporani
 • El Canvi Social i la Globalització
 • Tècniques de Recerca
 • Sistema Internacional Contemporani
2n semestre
 • El Gènere i l’Etnicitat
 • Teoria Sociològica Micro
 • Gestió de Projectes d’Intervenció Social I
 • Política Econòmica i Economia del Sector Públic
 • Comportament Polític
1r semestre
 • Teoria Sociològica Macro
 • Sociologia de l’Educació
 • Sociologia de la Religió
 • Anàlisi Electoral
 • Política Comparada I
 • Gestió Pública
2n semestre
 • Anàlisi Qualitativa
 • Epistemologia de les Ciències Socials
 • Sociologia del Treball
 • Sociologia Ambiental
 • Institucions i Política de la Unió Europea
 • Política Comparada II
5è curs 
1r semestre
Cal triar 12 crèdits optatius del grau en Sociologia i 6 crèdits optatius del grau en Ciència Política i Gestió Pública

2n semestre
 • Gestió de Projectes d’Intervenció Social II
 • Treball de Final de Grau en Sociologia
 • Treball de Final de Grau en Ciència Política i Gestió Pública
Cal triar 12 crèdits optatius del grau en Ciència Política i Gestió Pública

Assignatures optatives

5è curs
Optatives de Sociologia Optatives de Ciència Política i Gestió Pública
 • Anàlisi d'Organitzacions Religioses
 • Antropologia Social
 • Consum i Sostenibilitat
 • Demografia
 • Economia de les Polítiques Socials
 • Educació, Escola i Territori
 • Política Educativa
 • Relacions Laborals
 • Sociologia de la Comunicació
 • Sociologia de la Cultura
 • Sociologia de l'Empresa i de les Organitzacions
 • Sociologia de les Identitats
 • Sociologia del Coneixement
 • Sociologia del Gènere
 • Treball Domèstic i Vida Quotidiana
 • Pràctiques Externes
 • Anàlisi de les Polítiques Públiques
 • Anàlisi de Polítiques Exteriors
 • Anàlisi i Resolució de Conflictes
 • Avaluació de la Gestió Pública
 • Comunicació i Opinió Pública
 • Demografia
 • Dret Administratiu
 • Dret Constitucional
 • Dret Internacional Públic
 • Economia Espanyola
 • Economia i Comerç Internacional
 • Finances Públiques
 • Govern Local
 • Govern Multinivell
 • Grups d'Interès i Moviments Socials
 • Habilitats Professionals
 • Negociació d'Intervencions Públiques
 • Organitzacions Internacionals
 • Partits
 • Política Catalana
 • Política Comparada III
 • Política Exterior Espanyola
 • Política Internacional Europea
 • Polítiques Comunitàries
 • Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 • Tècniques Quantitatives Avançades
 • Tècniques Qualitatives Avançades
 • Teoria de les Relacions Internacionals
 • Teoria Política
 • Pràctiques Externes (*)

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte les assignatures Pràctiques Externes que són de 12 crèdits.

(*) Aquesta assignatura només s'ofereix en el 2n semestre