Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0,1)
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Cultura Audiovisual (0,1)
 • Dibuix Artístic (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Física (0,1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0,2)
 • Grec (0,1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Història de l'Art (0,1)
 • Literatura Catalana (0,1)
 • Literatura Castellana (0,1)
 • Llatí (0,1)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,1)

11,040

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions 
7,167
---

Codi de preinscripció

21125

Perfil de l’estudiant

L’estudiant d’aquesta doble titulació ha de tenir interès pels processos polítics, per l’Administració pública, per la vida social, per la solució dels conflictes i les desigualtats i per l’anàlisi dels comportaments de les persones i dels col·lectius, des d’una perspectiva de coneixement objectiu.

Ha de ser, per tant, una persona informada, amb inquietuds polítiques i socials, amb bona capacitat d’anàlisi i amb un esperit crític i reflexiu.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre Mètodes Quantitatius per a l'alumnat de nou ingrés.
Curs propedèutic sobre Fonaments Matemàtics per a estudiants que ja estan matriculats.