Accés Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 20-21
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU
que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
10,768
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències 5,000
Altres
  • Proves + de 45 anys
  • Titulats universitaris
  • Canvi d'estudis i convalidacions

---

5,000

Codi de preinscripció

21080

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant interessat en fer aquests estudis són: curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva, capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa, de comprensió abstracta, que tingui interès per la investigació i l'experimentació, rigor i mètode en el treball i és recomana un bon nivell acadèmic en l'àmbit de les ciències experimentals i coneixements d'anglès.

Formació complementària


  • Curs propedèutic de Física per a científics.
  • Curs propedèutic de Matemàtiques per a científics.
  • Curs propedèutic de Química per a científics.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).