Accés Grau en Infermeria (escola adscrita)

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 20-21
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
  • Química (0,2)
7,894
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,125
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
6,860
 

 

Codi de preinscripció

21041

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar i d'adaptar-se a l'entorn, i que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions, habilitat per a l'autoaprenentatge, i mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. També ha de ser capaç de comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, famílies i grups.

Formació complementària

L'EUIT de Terrassa ofereix unes Jornades Propedèutiques a l'inici del primer curs per orientar l'estudiant i afavorir-ne la incorporació al context universitari i a la titulació.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).