Grau en Infermeria (escola adscrita)

Aquest grau forma infermers generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficient per identificar i avaluar les necessitats de salut de les persones i saber actuar en cada cas

El grau capacita els estudiants per oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i per dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de les persones o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dintre de l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

A més, s’ofereix als estudiants la possibilitat d’especialitzar-se en un àmbit de la Infermeria: Acció Comunitària en Salut o Infermeria en Àmbits Específics.

L’Escola d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa té una llarga tradició docent en els estudis d’infermeria i una estreta vinculació a centres hospitalaris de referència a escala nacional i internacional.

L’Escola ha rebut l’acreditació favorable de l’AQU Catalunya.

Sortides professionals

En acabar els estudis, les persones graduades estan capacitades per desenvolupar les seves competències com a infermers generalistes en qualsevol àmbit de la professió.
Els sectors principals d'ocupació són:

Hospitals i clíniques.
Centres d'atenció primària.
Departaments sanitaris d'empreses privades.
Empreses tecnològiques.
Exercici lliure de la professió, generalment, atenció domiciliària.
Centres sociosanitaris i geriàtrics.
Centres de rehabilitació.
Balnearis.
Escoles bressol.
Mútues sanitàries.
Programes de promoció de la salut.
Serveis d'emergències mèdiques.
Gestió dels serveis d'infermeria.
Docència.
Recerca.

Altres sectors d'ocupació són en els àmbits d'infermeria derivats de les especialitats que es fan per la modalitat de residència.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat