Grau en Infermeria (escola adscrita)

En aquest grau adquiriràs coneixements de ciències de la salut, humanes i socials per donar resposta a les necessitats de les persones. Desenvoluparàs una gran capacitat d’anàlisi i visió crítica per prendre decisions ètiques

Informació general

Podràs cursar els estudis a l’EUIT, una escola amb una llarga tradició docent en els estudis d’Infermeria i amb una estreta vinculació amb centres hospitalaris de referència a escala nacional i internacional. L’Escola ha rebut l’acreditació favorable de l’AQU Catalunya.

Rebràs formació d’un equip docent compost íntegrament per infermers i infermeres amb dedicació exclusiva a la docència i amb un equip de col·laboradors que segueixen vinculats a la pràctica professional.

Iniciaràs l’exercici de la teva futura pràctica professional a partir del segon curs d’universitat, adquirint experiència en una pluralitat d’àmbits, la qual cosa afavorirà el teu desenvolupament personal i professional. El centre disposa de més de 800 m2 d'espais de simulació i laboratoris de práctiques. L’àmplia xarxa de centres de prestigi per dur a terme pràctiques de la qual gaudeix l’EUIT et permetrà tenir una visió global del món sociosanitari. 

Rebràs una formació i una atenció personalitzades amb tracte individualitzat, suport i contacte permanent, que et garantiran un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa. 

Tindràs l’oportunitat de fer estades Erasmus+ arreu d’Europa i estades a Amèrica del Sud seguint el programa UAB Exchange Programme

Sortides professionals

Les persones graduades poden especialitzar-se i oferir assistència en diferents àrees, tant a nivell de salut com a nivell social:

Hospitals.
Programes d'atenció comunitària.
Centres d'atenció primària.
Atencio domiciliària.
Centres sociosanitaris i residències.
Centres de dia i hospitals de dia.
Unitats mòbils d'assistència urgent.
Regidories de salut pública.
Departament de salut laboral en empreses.
Centres d'assessorament i suport en temes de salut.
Cooperació i desenvolupament internacional.
Centres penitenciaris.
Servei de prevenció i extinció d'incendis (bombers).
Àrees de gestió sanitària.
Equips de gestió sanitària.
Treball autònom gestionant la pròpia empresa de servei.
 
 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Beques

Informa't del Programa de Beques Internes de l'EUIT.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Infermeria (escola adscrita)

Més informació