Pla d'estudis Grau en Infermeria (escola adscrita)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Infermeria

Horaris

S'ofereixen dos torns, un de matí (de 8 a 14,30 h) i un de tarda (de 15 a 21 h) i l'estudiant tria.

Taula de crèdits per curs

 

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   27 24 9
Totals 60 147 24 9

 

Període lectiu

Matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Temps complet i temps parcial.

Mencions

Menció en Infermeria en la Comunitat
Menció en Infermeria en Urgències i Emergències

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

Guies docents

1r curs 2n curs
- Estructura del Cos Humà
- Cultura, Societat i Salut
- Ciències Psicosocials
- Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I
- Metodologia Científica i Bioestadística
- Funció del Cos Humà II (anual)
- Bases Ètiques i Metodològiques de la Infermeria
- Nutrició
- Comunicació i TIC
- Evolució de les Cures i el Pensament en Infermeria
- Comunicació Terapèutica
- Farmacologia
- Gestió i Qualitat dels Serveis d'Infermeria
- Cures Infermeres a l'Adult I
- Pràcticum I
- Educació per a la Salut
- Salut Pública
- Simulació I
- Infermeria Familiar i Comunitària
- Pràcticum II
3r curs 4t curs
- Cures Infermeres en el Procés d'Envellir
- Cures Infermeres en la Infància, l'Adolescència i a la Dona (anual)
- Cures en Infermeria en Situacions Complexes
- Pràcticum III (anual)
- Cures Infermeres a l'Adult II
- Pràcticum IV (anual)
- Cures Infermeres en Salut Mental (anual)
- Pràcticum V
- Pràcticum VI (anual)
- Pràcticum VII (anual)
- Simulació II (anual)
- Treball de Final de Grau (anual)

 


Algunes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des dels CFGS de Dietètica i de Salut Ambiental.
Per a més informació, consulteu l'apartat de preguntes freqüents del nostre web

Assignatures optatives

4t curs
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 24 crèdits vinculats a cada itinerari. 
Menció en Infermeria en la Comunitat Menció en Infermeria en Urgències i Emergències
- Cooperació i Atenció en Emergències i Catàstrofes / 3 cr.
- Cures Infermeres en els Processos de Cronicitat / 3 cr.
- Cures Infermeres en les Addiccions / 3 cr.
- Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Infermeria de la Comunitat / 12 cr. (*)
- Cures Infermeres en Situacions Crítiques / 3 cr.
- Infermeria en Urgències i Emergències Extrahospitalàries / 3 cr.
- Cooperació i Atenció en Emergències i Catàstrofes / 3 cr.
- Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut / 3 cr.
- Pràctiques Externes en Infermeria en Urgències i Emergències / 12 cr. (*)


(*) Obligatòria de menció. En qualsevol cas, l'estudiant ha de cursar, obligatòriament, una de les assignatures de pràctiques externes.

 

Professorat