Accés Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
  • Literatura Catalana (0,2)
  • Literatura Castellana (0,2)
  • Literatura Dramàtica (0,2)
  • Llengua i Cultura Llatines (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Història de la Filosofia (0,2) 

5,000
 

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Acreditació professional + 40 anys  
Canvi d'estudis i convalidacions  

Per accedir a aquests estudis, els estudiants provinents de sistemes educatius que no tinguin l’espanyol com a llengua oficial han de superar un prova d'aptitud personal (PAP) de coneixement i competències en llengua espanyola.

 

Codi de preinscripció

21133

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).