Pla d'estudis Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   12 42 6
Totals 66 126 42 6


 

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Temps complet (la UAB preveu una via lenta, que consisteix en una matriculació mínima de 30 crèdits anuals per facilitar la conciliació de la vida acadèmica i laboral).

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Literatura Medieval i del Segle d'Or
 • Introducció a la Lingüística
 • Xinès I: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses
 • Història d'Àsia
2n semestre
 • Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes
 • Norma i Ús en Espanyol
 • Xinès II: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses
 • Introducció a l'Espanyol Llengua Estrangera
1r semestre
 • Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa
 • Literatura Comparada
 • Literatura Espanyola del Segle XVII
 • Morfologia de l'Espanyol
2n semestre
 • Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
 • Literatura Hispanoamericana del Segle XX
 • La Gramàtica a l'Aula d'ELE
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Xinès V: Desenvolupament de Destreses Comunicatives
 • Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
 • Fonaments per a la Mediació Cultural
 • Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
 • L'Espanyol d'Amèrica
2n semestre
 • Xinès VI: Desenvolupament de Destreses Comunicatives
 • Literatura Xinesa
 • Llengua Xinesa per a Fins Específics
 • Literatura Espanyola Contemporània
 • ELE: Anàlisi d'Errors
1r semestre
 • Xinès VII: Comprensió i Producció de Textos Escrits i Orals
2n semestre
 • Xinès VIII: Comprensió i Producció de Textos Escrits i Orals
 • Treball de Final de Grau 

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràctiques Professionals
 • Seminari Monogràfic de Literatura Espanyola
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
 • Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
 • Història de la Llengua Espanyola
 • Gramàtica Històrica de l'Espanyol: Evolució i Problemes
 • Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana
 • Tradició Literària Occidental. La Construccio de la Literatura Europea
 • Literatura Comparada: Estètiques Modernes i Postmodernes
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
 • Poesia i Teatre Espanyols Contemporanis: Segles XX i XXI
 • Xinès: Text i Context I i II
 • Tàndem: Pràctica de Xinès Oral
 • Introducció al Xinès Clàssic
 • Història Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental
 • Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental
 • Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

Informacions addicionals

El grau en Estudis d’Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura forma professionals en dues de les llengües més parlades del món i en les seves literatures. Combina dues tradicions acadèmiques i dues cultures cada cop més properes, i ofereix múltiples possibilitats de treball en un món global amb nous desafiaments.

Et prepararà per treballar en àmbits diversos: la docència d’espanyol com a llengua estrangera, la recerca, el món editorial, la gestió cultural i l’assessoria lingüística comercial i empresarial, entre molts altres. Els docents pertanyen a la Facultat de Traducció i d’Interpretació, pionera a Espanya i a Europa en la recerca i els estudis de l’Àsia oriental, i al Departament de Filologia Espanyola, referent en la recerca en llengua i literatura espanyoles, i en teoria de la literatura i literatura comparada.

T’interessa si:

 • Tens interès per la llengua, la literatura i la cultura espanyola i xinesa.
 • Vols dedicar-te a ensenyar una de les llengües més parlades del món.
 • Vols conèixer dues de les literatures més antigues i amb més llarga tradició.
 • Vols conèixer altres llengües, altres països i altres cultures.
 • T’atrau cursar els estudis en una universitat de campus, enmig de la natura, on podràs relacionar-te amb altres estudiants, tant de lletres com de ciències.
Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són:

 • Docència en centres d'ensenyament públics o privats i centres d'educació d'adults.
 • Ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
 • Món editorial (producció, correcció, traducció).
 • Crítica literària, promoció literària i assessorament tècnic en agències literàries.
 • Gestió cultural.
 • Serveis lingüístics.
 • Assessoria a empreses i institucions.
 • Recerca (universitats, instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques).
 • Societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, ràdio i televisió i redacció de continguts per a empreses d'internet).
 • Indústries de la llengua i les aplicacions de noves tecnologies.