Pla d'estudis Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101520 - Història d'Àsia

 100228 - Introducció a la Lingüística

 103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I

 103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II

 100604 - Introducció a la llengua espanyola

 105862 - Introducció a l’Espanyol Llengua Estrangera

 105860 - Xinès I: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses

 105861 - Xinès II: Introducció a la Llengua i l’Escriptura Xineses

2n curs

 100271 - Literatura comparada

 100623 - Literatura espanyola del segle XVII

 100629 - Literatura hispanoamericana: des del modernisme a l'època contemporània

 100586 - Morfologia de l'espanyol

 100583 - Sintaxi de l'espanyol: l'oració simple

3r curs

 100587 - Fonètica i fonologia de l'espanyol

 100610 - L'espanyol d'Amèrica (2019-20)

 100595 - Literatura espanyola contemporània

 100593 - Literatura espanyola del realisme i del modernisme

Optatives

 100582 - Comentari de textos literaris

 101544 - Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental

 101543 - Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental

 100597 - Gramàtica històrica de l'espanyol

 100596 - Història de la llengua espanyola

 101542 - Història Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental

 100594 - Literatura espanyola de la il·lustració i del romanticisme

 100584 - Sintaxi de l'espanyol: l'oració composta

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100613 - Textos de literatura hispanoamericana

 100600 - Textos del teatre espanyol contemporani (2019-20)

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II