Pla d'estudis Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101520 - Història d'Àsia

 100228 - Introducció a la lingüística

 105862 - Introducció a l'Espanyol Llengua Estrangera

 106347 - Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes

 106346 - Literatura Medieval i del Segle d'Or

 106372 - Norma i Ús en Espanyol

 105860 - Xinès I: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses

 105861 - Xinès II: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses

2n curs

 106743 - Literatura Comparada

 106039 - La Gramàtica a l'Aula d'ELE

 100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII

 106352 - Literatura Hispanoamericana del Segle XX

 100586 - Morfologia de l'Espanyol

 100583 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

 105863 - Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

 105864 - Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

3r curs

 105870 - ELE: Anàlisi d'Errors

 105866 - Fonaments per a la Mediació Cultural

 100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol

 100610 - L'Espanyol d'Amèrica

 100595 - Literatura Espanyola Contemporània

 100593 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

 105868 - Literatura Xinesa

 105869 - Llengua Xinesa per a Fins Específics

 105865 - Xinès V: Desenvolupament de Destreses Comunicatives

 105867 - Xinès VI: Desenvolupament de Destreses Comunicatives

4t curs

 105873 - Treball de Final de Grau

 105871 - Xinès VII: Comprensió i Producció de Textos Escrits i Orals

 105872 - Xinès VIII: Comprensió i Producció de Textos Escrits i Orals

Optatives

 101544 - Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental

 101543 - Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental

 106378 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol: Evolució i Problemes

 100596 - Història de la Llengua Espanyola

 101542 - Historia Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental

 105878 - Introducció al Xinès Clàssic

 106339 - Literatura Comparada: Estètiques Modernes i Postmodernes

 100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

 106363 - Poesia i Teatre Espanyols Contemporanis: Segles XX i XXI

 100584 - Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta

 105877 - Tàndem: Pràctica de Xinès Oral

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 106338 - Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea

 106365 - Últimes Tendències de la Literatura Hispanoamericana

 105875 - Xinès: Text i Context I