Pla d'estudis Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101520 - Història d'Àsia

 105862 - Introducció a l'Espanyol Llengua Estrangera

 100228 - Introducció a la Lingüística

 103547 - Introducció a la Literatura Espanyola I

 103548 - Introducció a la Literatura Espanyola II

 100604 - Introducció a la Llengua Espanyola

 105860 - Xinès I: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses

 105861 - Xinès II: Introducció a la Llengua i l'Escriptura Xineses

2n curs

 106039 - La Gramàtica a l'Aula d'ELE

 100271 - Literatura Comparada

 100623 - Literatura Espanyola del Segle XVII

 100629 - Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània

 100586 - Morfologia de l'Espanyol

 100583 - Sintaxi de l'Espanyol: L'Oració Simple

 105863 - Xinès III: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

 105864 - Xinès IV: Bases per a la Comunicació en Llengua Xinesa

3r curs

 100587 - Fonètica i Fonologia de l'Espanyol

 100595 - Literatura Espanyola Contemporània

 100593 - Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme

Optatives

 100582 - Comentari de Textos Literaris

 101544 - Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental

 101543 - Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental

 100597 - Gramàtica Històrica de l'Espanyol

 100596 - Història de la Llengua Espanyola

 101542 - Historia Moderna i Contemporània de l'Àsia Oriental

 100594 - Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme

 100584 - Sintaxi de l'Espanyol: L'Oració Composta

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100613 - Textos de Literatura Hispanoamericana

 100253 - Tradició Literària Occidental I

 100252 - Tradició Literària Occidental II