Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.2)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art  (0.2)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)

5,102

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
5,000

Codi de preinscripció

21020

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les següents característiques:
 

 • Sensibilitat social i artística
 • Sentit estètic
 • Creativitat i imaginació
 • Capacitat d'innovació
 • Capacitat de representació
 • Habilitat manual
 • Destresa tècnica