Accés Grau en Arts i Disseny

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 21-22

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS(*)

Assignatures de la fase específica que ponderen:

 • Cultura Audiovisual (0,2)
 • Dibuix Artístic (0,2)
 • Dibuix Tècnic (0,2)
 • Disseny (0,2)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Física (0,2)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Història de l'Art  (0,2)
 • Llatí (0,2)
 • Matemàtiques (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
7,992
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 

---
5,000

(*) Es convaliden algunes assignatures als alumnes que accedeixen als estudis des dels CFGS de Gràfica Publicitària, Il·lustració, Joieria Artística, Projectes i Direcció d'Obres de Decoració, Arts Aplicades al Mur, Arts Aplicades a l'Escultura, Art Tèxtil, Modelisme Industrial, Gràfica Impresa i Tècniques Escultòriques. Més informació.

Codi de preinscripció

21020

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les següents característiques:
 

 • Sensibilitat social i artística
 • Sentit estètic
 • Creativitat i imaginació
 • Capacitat d'innovació
 • Capacitat de representació
 • Habilitat manual
 • Destresa tècnica

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).