Pla d'estudis Grau en Arts i Disseny

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Arts i Disseny

Horaris

Torn de tarda.

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 36 24    
2n curs 24 36    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet, temps parcial i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Disseny
Menció en Comunicació i Narració Visual
Menció en Arts Aplicades
Menció en Art

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs

Anual 

 • Projectes: Plantejaments i Recursos Metodològics
 • Laboratori de Llenguatges: Llenguatges i Experimentació
1r semestre
 • Anàlisi i Representació
 • Història: Revolucions i Mercat
 • Introducció al Pensament en Arts i Dissenys
2n semestre
 • Estructura i Representació
 • Història: Guerres i Postguerres
 • Pensament i Context en Arts i Dissenys

Anual 

 • Laboratori de Llenguatges: Eines, Materials i Processos de Treball
 • Projectes: Desenvolupament i Comunicació
1r semestre
 • Comunicació i Representació
 • Espai, Objecte i Imatge: Processos de Significació
 • Història: Capitalisme i Era Global
 • Materials i Procediments
2n semestre
 • Espai, Objecte i Imatge: Visions Transversals
 • Introducció a la Recerca en Arts i Dissenys
3r curs 4t curs

Anual 

 • Laboratori de Llenguatges: Posicionament i Estratègies de Creació
 • Projectes: Presentació i Difusió Pública
1r semestre
 • Estudis Crítics i Culturals 1
 • Tendències Contemporànies en Arts i Dissenys 1
 • Laboratori de Materials
2n semestre
 • Estudis Crítics i Culturals 2
 • Tendències Contemporànies en Arts i Dissenys 2
 • Professió i Context
 • Treball de Final de Grau


 

Assignatures optatives

Excepte en els casos en què s'indica, totes les assignatures són de 6 crèdits.

4t curs  
 • Pràctiques Externes (anual) (12 cr.) 

Optatives B (es poden cursar 6 crèdits)

 • Arxiu
 • Entorn i Matèria
 • Ficció
 • Subjecte i Comunitat 

 Optatives D (es poden cursar 6 crèdits)

 • Anàlisi d'Usuari (3 cr.)
 • Construcció de Relacions i Gestió de Referents (3 cr.)
 • Innovació i Anticipació (3 cr.)
 • Investigació de Tendències (3 cr.)

Optatives E (es poden cursar 6 crèdits)

 • Estratègies de Difusió (3 cr.)
 • Estratègies de Mediació: Educació i Comunicació (3 cr.)
 • Direcció Creativa (3 cr.)
 • Narració i Comunicació Escrita (3 cr.)
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vincultats a cada itinerari.
Menció en Disseny Menció en Comunicació i Narració Visual

S'han de cursar les assignatures següents:

 • Laboratori de Construcció
 • Pràctiques del Disseny 1
 • Pràctiques del Disseny 2
Triar una assignatura de les següents:
 • Laboratori de Matèria i Construcció 1
 • Laboratori d'Acció 2
 • Laboratori de Mitjans 2

Triar una assignatura de les següents:

 • Laboratori de Matèria i Construcció 2
 • Laboratori d'Acció 3
 • Laboratori de Mitjans 3
S'han de cursar les assignatures següents:
 • Laboratori de Mitjans 1
 • Pràctiques de Comunicació i Narració Visual 1
 • Pràctiques de Comunicació i Narració Visual 2
Triar una assignatura de les següents:
 • Laboratori de Matèria i Construcció 1
 • Laboratori d'Acció 2
 • Laboratori de Mitjans 2

Triar una assignatura de les següents:

 • Laboratori de Matèria i Construcció 2
 • Laboratori d'Acció 3
 • Laboratori de Mitjans 3
Menció en Arts Aplicades Menció en Art

S'han de cursar les assignatures següents:

 • Laboratori de Matèria
 • Pràctiques de la Matèria 1
 • Pràctiques de la Matèria 2

Triar una assignatura de les següents:

 • Laboratori de Matèria i Construcció 1
 • Laboratori d'Acció 2
 • Laboratori de Mitjans 2

Triar una assignatura de les següents:

 • Laboratori de Matèria i Construcció 2
 • Laboratori d'Acció 3
 • Laboratori de Mitjans 3
S'han de cursar les assignatures següents:
 • Laboratori d'Acció 1
 • Pràctiques Artístiques 1
 • Pràctiques Artístiques 2
Triar una assignatura de les següents:
 • Laboratori de Matèria i Construcció 1
 • Laboratori d'Acció 2
 • Laboratori de Mitjans 2

Triar una assignatura de les següents:

 • Laboratori de Matèria i Construcció 2
 • Laboratori d'Acció 3
 • Laboratori de Mitjans 3