Accés Grau en Teràpia Ocupacional

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
  • Física (0,1)
  • Geografia (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
5,000
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,000
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

(*) Es poden convalidar des de 4 fins a 9 crèdits de la titulació als alumnes que han accedit des dels CFGS d'Òrtesis i Pròtesis, de Dietètica, d'Higiene Bucodental, de Salut Ambiental, d'Ortopròtesi i Productes de Suport i de Química i Salut Ambiental.

Per a més informació, consulteu l'apartat de preguntes freqüents del nostre web  

Codi de preinscripció

21057

Perfil de l’estudiant

És important que els estudiants que vulguin cursar aquests estudis tinguin capacitat per a les relacions interpersonals, per a interactuar i comunicar-se  i interès per ajudar a les persones amb respecte pels valors i cultures diferents. Pel fet de treballar amb col·lectius vulnerables és important que els futurs terapeutes siguin persones amb estabilitat emocional i capacitat per resoldre problemes i prendre decisions. La facilitat per treballar en equip, la capacitat d'anàlisi, la responsabilitat, l'adaptació a l'entorn i la creativitat també són qualitats importants per a aquests professionals.

Formació complementària

A l'inici del primer curs, es fan unes Jornades Propedèutiques per orientar l'estudiant i afavorir-ne la incorporació al context universitari i a la titulació

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).