Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,1)
  • Química (0,1)
5,000
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
Acreditació professional + 40 anys
 
---
---

Codi de preinscripció

21057

Perfil de l’estudiant

És important que els estudiants que vulguin cursar aquests estudis tinguin capacitat per a les relacions interpersonals, per a interactuar i comunicar-se  i interès per ajudar a les persones amb respecte pels valors i cultures diferents. Pel fet de treballar amb col·lectius vulnerables és important que els futurs terapeutes siguin persones amb estabilitat emocional i capacitat per resoldre problemes i prendre decisions. La facilitat per treballar en equip, la capacitat d'anàlisi, la responsabilitat, l'adaptació a l'entorn i la creativitat també són qualitats importants per a aquests professionals.

Formació complementària

A l'inici del primer curs, es fan unes Jornades Propedèutiques per orientar l'estudiant i afavorir-ne la incorporació al context universitari i a la titulació