Grau en Teràpia Ocupacional

En aquest grau aprendràs a concebre les persones holísticament, integrant aspectes físics, psicològics, socials i culturals en el procés d’intervenció, amb l’objectiu de mantenir la màxima autonomia possible

Informació general

Podràs cursar els estudis a l’EUIT, la primera escola universitària a Catalunya a oferir els estudis de Teràpia Ocupacional, des de 1993. L’EUIT és l’únic centre de l’Estat acreditat per la World Federation of Occupational Therapists (WFOT), que pertany a la xarxa European Network of Occupational Therapy in Higher Education.

Rebràs formació d’un equip docent compost íntegrament per terapeutes amb dedicació exclusiva a la docència i amb professionals col·laboradors, que segueixen vinculats a la pràctica professional.

Iniciaràs l’exercici de la teva futura pràctica professional a partir del segon curs d’universitat, adquirint experiència en una pluralitat d’àmbits, la qual cosa afavorirà el teu desenvolupament personal i professional. 

L’àmplia xarxa de centres de prestigi per dur a terme pràctiques de la qual gaudeix l’EUIT et permetrà tenir una visió global del món laboral. 

Rebràs una formació i una atenció personalitzades amb tracte individualitzat, suport i contacte permanent, que et garantiran un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa.

Tindràs l’oportunitat de fer estades Erasmus+ arreu d’Europa i estades a Amèrica del Sud seguint el programa UAB Exchange Programme

Sortides professionals

Els terapeutes ocupacionals poden especialitzar-se i oferir assistència en diferents àmbits:

 • Hospitals
 • Centres sociosanitaris
 • Unitats especialitzades (trastorns de la conducta alimentària, de l'espectre autista...)
 • Serveis de rehabilitació comunitària
 • Serveis d'atenció domiciliària
 • Centres d'atenció a la persona gran i residències
 • Serveis d'atenció a les drogodependències
 • Mútues d'accidents laborals
 • Programes d'inserció i reinserció laboral i social
 • Clubs socials
 • Programes d'atenció comunitària
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
 • Escoles ordinàries i centres d'educació especial
 • Centres de teràpia infantil
 • Centres d'adaptacions i productes de suport per a l'autonomia
 • Centres de recerca i desenvolupament de coneixement
 • Pràctica privada i concertada
 • Equips de prevenció de riscos
 • Programes d'educació sanitària
 • Centres penitenciaris
 • Serveis de cures pal·liatives

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Teràpia Ocupacional