Grau en Teràpia Ocupacional

En aquest grau aprendràs a concebre les persones holísticament, integrant aspectes físics, psicològics, socials i culturals en el procés d’intervenció, amb l’objectiu de mantenir la màxima autonomia possible

Informació general

Podràs cursar els estudis a l'EUIT, la primera escola universitària de Catalunya a oferir els estudis de Teràpia Ocupacional des de 1993. L’EUIT és membre fundador de la Xarxa Europea d’Educació Superior de Teràpia Ocupacional (ENOTHE).

Rebràs formació d’un equip docent compost íntegrament per terapeutes amb dedicació exclusiva a la docència i amb professionals col·laboradors, que segueixen vinculats a la pràctica professional.

Iniciaràs l’exercici de la teva futura pràctica professional a partir del segon curs d’universitat, adquirint experiència en una pluralitat d’àmbits, la qual cosa afavorirà el teu desenvolupament personal i professional. 

El centre disposa de més de 800 m2 d'espais de simulació i laboratoris de pràctiques. L’àmplia xarxa de centres de prestigi per dur a terme pràctiques de la qual gaudeix l’EUIT et permetrà tenir una visió global del món laboral. 

Rebràs una formació i una atenció personalitzades amb tracte individualitzat, suport i contacte permanent, que et garantiran un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa.

Tindràs l’oportunitat de fer estades Erasmus+ arreu d’Europa i estades a Amèrica del Sud seguint el programa UAB Exchange Programme

Sortides professionals

Els terapeutes ocupacionals poden especialitzar-se i oferir assistència en diferents àmbits:

 • Hospitals
 • Centres sociosanitaris
 • Unitats especialitzades (trastorns de la conducta alimentària, de l'espectre autista...)
 • Serveis de rehabilitació comunitària
 • Serveis d'atenció domiciliària
 • Centres d'atenció a la persona gran i residències
 • Serveis d'atenció a les drogodependències
 • Mútues d'accidents laborals
 • Programes d'inserció i reinserció laboral i social
 • Clubs socials
 • Programes d'atenció comunitària
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
 • Escoles ordinàries i centres d'educació especial
 • Centres de teràpia infantil
 • Centres d'adaptacions i productes de suport per a l'autonomia
 • Centres de recerca i desenvolupament de coneixement
 • Pràctica privada i concertada
 • Equips de prevenció de riscos
 • Programes d'educació sanitària
 • Centres penitenciaris
 • Serveis de cures pal·liatives

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Teràpia Ocupacional

Més informació