Presentació

El grau en Teràpia Ocupacional forma professionals preparats per valorar, descriure, identificar, prevenir i tractar problemes que afecten la salut i l'autonomia de les persones, de les famílies i dels conjunts d’individus.

El grau ofereix dos itineraris com a formació avançada professionalitzadora en l'àmbit de l'autonomia personal i la dependència, i en l'àmbit de les situacions específiques i complexes.

Els grups reduïts de treball faciliten un alt rendiment en les pràctiques i capaciten els terapeutes per avaluar l'ocupació significativa i l'acompliment ocupacional, amb finalitats de prevenció i terapèutiques, ja sigui per promocionar la salut, prevenir lesions o discapacitats, o per desenvolupar, millorar, mantenir o restaurar el nivell d'independència funcional i d’autonomia.

El grau en Teràpia Ocupacional s’imparteix a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional, l'únic centre de l'Estat acreditat per la World Federation of Occupational Therapy (WFOT) i pertany a la xarxa europea "European Network Occupational Therapy in Higher Education".

Perfil de l’estudiant

És important que els estudiants que vulguin cursar aquests estudis tinguin capacitat per a les relacions interpersonals, per a interactuar i comunicar-se  i interès per ajudar a les persones amb respecte pels valors i cultures diferents. Pel fet de treballar amb col·lectius vulnerables és important que els futurs terapeutes siguin persones amb estabilitat emocional i capacitat per resoldre problemes i prendre decisions. La facilitat per treballar en equip, la capacitat d'anàlisi, la responsabilitat, l'adaptació a l'entorn i la creativitat també són qualitats importants per a aquests professionals.

Sortides professionals

El terapeuta ocupacional treballa en l'àmbit sanitari, social i educatiu. Els sectors principals d'ocupació són:

 • Hospitals
 • Centres de rehabilitació física i mental
 • Centres d'atenció a la persona gran i residències
 • Centres d'atenció infantojuvenil: escoles, centres d'educació especial, centres d'estimulació precoç, etc.
 • Centres d'adaptació i material de suport per a l'autonomia personal
 • Centres de teràpia assistida amb animals
 • Mútues d'accidents laborals
 • Programes comunitaris
 • Programes d'atenció a les drogodependències
 • Programes d'atenció domiciliària
 • Programes d'inserció laboral i social
 • Programes de salut mental
 • Serveis sociosanitaris
 • Equips de docència i de recerca
 • Equips professionals de valoració de la situació de dependència
 • Pràctica privada

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

L'avaluació es fa de manera continuada i les tipologies d'avaluació varien en funció de les competències a assolir en les diferents assignatures. S'utilitzen entre d'altres, exàmens escrits, exàmens teoricopràctics, estudis de casos, treballs escrits individuals i de grup, i presentacions públiques de treballs.

Horaris

Un sol torn de matí.

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional (centre adscrit)
http://www.euit.fdsll.cat/
Campus de Terrassa
Codi de preinscripció: 21057
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català i castellà.
Preu per crèdit: 98,53¤ (39,53 preu oficial + 59 preu docència privada)
Beques específiques: L'Escola ofereix beques pròpies per donar suport a aquells estudiants que ho necessitin.
Presencial.
Període lectiu: Matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.
Règim d’estudi: Temps complet i temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Teràpia Ocupacional
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició