Màster Universitari en Recerca en Art i Disseny

Recerca artística i de disseny a través de la teoria y de la praxi: creació visual, cultura del projecte i estètica aplicada

Professorat Màster Oficial - Recerca en Art i Disseny

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Coordinació del màster

Relació de professors

https://www.eina.cat/ca/masters-i-postgraus/master-oficial-universitari-recerca-art-disseny