Màster Universitari en Recerca en Art i Disseny

Recerca artística i de disseny a través de la teoria y de la praxi: creació visual, cultura del projecte i estètica aplicada

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Art i Disseny

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Els estudis proposats porten per títol Màster universitari de Recerca en Art i Disseny, té 60 crèdits i va ser en les seves anteriors 12 edicions, així com en la del curs 2012-13, un títol propi que porta per nom Pensar l'Art d'Avui , que depèn del Departament de Filosofia de la UAB i que es realitza a la Fundació Joan Miró i al Museu Picasso de Barcelona. El Màster universitari en recerca en art i disseny podrà cursar-se en un únic curs acadèmic en dos semestres de 30 crèdits cadascun. El màster té 48 ECTS obligatoris (incloent els 12 del Treball de fi de màster) i 24 optatius que s'han de cursar en grups de 12 (12 corresponen a mòduls vinculats a la Cultura del Projecte i 12 corresponen a mòduls vinculats a la Creació Visual).
 
Tots els mòduls persegueixen l'examen crític dels nous fenòmens entorn de l'art i el disseny, especialment en aquells fronterers i en què els agermanen o fusionen. Estan focalitzats en la doble perspectiva de la recerca, és a dir, d'una banda, es concentren en el coneixement de les pràctiques o estratègies que generen noves formes d'art i de disseny, i, d'una altra, en el coneixement dels discursos i teories en procés de desenvolupament que busquen analitzar i comprendre aquests fenòmens en forma de teoria. L'especialitat de Creació Visual capacita per a la competència específica en l'àmbit de les pràctiques de recerca artística contemporànies, tant en la dimensió estètica com en la cognitiva, mentre que la de Cultura del Projecte fa igual per les pràctiques específiques de la investigació en disseny particularment en els aspectes de les relacions entre forma, funció i dimensió sociocultural.
 
Per això s'han estructurat els estudis en una part comuna, consistent en 6 mòduls de 6 crèdits, i una part optativa en la qual els estudiants trien una especialitat entre les dues ofertes, Creació Visual i Cultura del Projecte, amb dos mòduls de 6 crèdits cadascuna de les especialitats. El primer semestre tenen quatre mòduls de caràcter més general i en el segon semestre realitzen les dos mòduls obligatoris més avançats i dos mòduls optatius, així com el treball de fi de màster. Com que és un màster de caràcter eminentment teòric, les competències que defineixen cada mòdul tenen a veure principalment amb les habilitats cognitives.

Inici de curs

07/10/2024

Fi de curs

04/09/2025

Horaris

De dilluns a dijous, de 16h a 20h

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Optatius 12
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Art Contemporani 6 OB
Disseny Contemporani 6 OB
Pensament Contemporani I 6 OB
Recerca Artística I 6 OB
Recerca en Disseny I 6 OB
Taller de Crítica 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Cultura del Disseny 6 OT
Pensament Contemporani II 6 OT
Recerca Artística II 6 OT
Recerca en Disseny II 6 OT

 

 

Especialitat en Cultura del Projecte

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Art Contemporani 6 OB
Disseny Contemporani 6 OB
Pensament Contemporani I 6 OB
Recerca Artística I 6 OB
Recerca en Disseny I 6 OB
Taller de Crítica 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Cultura del Disseny 6 OT
Recerca en Disseny II 6 OT

 

 

Especialitat en Creació Visual

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Art Contemporani 6 OB
Disseny Contemporani 6 OB
Pensament Contemporani I 6 OB
Recerca Artística I 6 OB
Recerca en Disseny I 6 OB
Taller de Crítica 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Pensament Contemporani II 6 OT
Recerca Artística II 6 OT

 

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius