Màster Universitari en Recerca en Art i Disseny

Investigació artística i de disseny a través de la teoria y de la praxis: Creació visual, Cultura del projecte, Estètica aplicada

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Art i Disseny

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Treballs de fi de màster

Donada la seva naturalesa, el MURAD permet desenvolupar tant treballs d'investigació acadèmica tipus 'paper', com d'investigació artística o de disseny de caràcter creatiu. En tots dos casos amb enfocament original i que puguin considerar-se una aportació al coneixement del seu tema.

En el primer cas, el TFM de recerca acadèmica haurà d'estar centrat en una pregunta de recerca concreta i abordar la importància d'aquesta qüestió en els debats acadèmics. Això suposa demostrar:

  • a) coneixement i comprensió crítica dels debats acadèmics sobre un tema,
  • b) capacitat per orientar el treball cap a una qüestió concreta, i
  • c) habilitat per establir connexions entre la teoria i els exemples o casos concrets.

En el cas dels projectes artístics i de disseny l'alumne podrà proposar continguts de caràcter creatiu i s'acordarà el nivell de realització i resolució que permeti la seva exposició pública. El treball inclourà una memòria raonada del projecte incloent el propòsit, els referents comentats, i la descripció detallada del procés de producció.