Màster Universitari en Osteopatia

Les Escoles Universitàries Gimbernat són capdavanteres en l'ensenyament de l'osteopatia. Ofereixen un programa complert i equilibrat, tant en la distribució del temps com en els continguts

Professorat Màster Oficial - Osteopatia

Coordinació del màster

Mayte Serrat López

mayte.serrat@eug.es

Relació de professors

L'equip docent del màster es pot consultar a través del següent enllanç:

https://www.eug.es/ca/estudis/master-oficial-en-osteopatia/equip-docent/