Màster Universitari en Osteopatia

Les Escoles Universitàries Gimbernat són capdavanteres en l'ensenyament de l'osteopatia. Ofereixen un programa complert i equilibrat, tant en la distribució del temps com en els continguts

Pla d'estudis Màster Oficial - Osteopatia

Guies docents dels mòduls

Podeu trobar les guies docents al pla d'estudis.