Màster Universitari en Osteopatia

Les Escoles Universitàries Gimbernat són capdavanteres en l'ensenyament de l'osteopatia. Ofereixen un programa complert i equilibrat, tant en la distribució del temps com en els continguts

Pla d'estudis Màster Oficial - Osteopatia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

Es tracta d’una assignatura obligatòria amb una càrrega de 9 crèdits ECTS (225 hores de treball de l’estudiant), i consisteix en l’elaboració i presentació d’un treball de recerca complet i específic de Osteopatía per part de l’estudiant, que integri competències (coneixements, destreses i actituds), amb l’ocupació d’una metodologia interdisciplinària i serveixi per avaluar la seva formació general en la disciplina.

Durant la realització del treball final de màster els alumnes tindran un tutor acadèmic, professor del màster, que l’orientarà en el desenvolupament del treball, i realitzarà també un seguiment de l’alumne durant tot el procés.

Aquest treball final de màster serà sotmès a avaluació per una comissió de professors de la titulació i defensat per l’interessat en una sessió pública.