Màster Universitari en Microbiologia Aplicada

Una visió multidisciplinària, integradora i avançada dels coneixements de la microbiologia aplicats als àmbits ambiental, biotecnològic, industrial, molecular i sanitari.

Pla d'estudis Màster Oficial - Microbiologia Aplicada

Treballs de fi de màster

El treball final de màster (TFM) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu integrar els coneixements, habilitats i competències adquirides en el màster. L'alumne podrà escollir entre dues tipologies de TFM, una proposta de projecte de recerca o un article científic de revisió.

Normativa TFM

Llistat de Treballs de Fi de Màster presentats en cursos anteriors:
TFM Microbiologia Aplicada 13-14
TFM Microbiologia Aplicada 14-15
TFM Microbiologia Aplicada 15-16