Màster oficial en Microbiologia Aplicada

Una visió multidisciplinària, integradora i avançada dels coneixements de la microbiologia aplicats als àmbits ambiental, biotecnològic, industrial, molecular i sanitari.

Pla d'estudis Màster Oficial - Microbiologia Aplicada

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster de Microbiologia Aplicada és un màster de 60 ECTS i té una durada d'un curs acadèmic. El pla d'estudis està compost per set mòduls docents. L'esforç de l'aprenentatge està repartit per igual en el primer i segon semestre amb 30 ECTS. Al primer semestre es realitzaran tres dels quatre mòduls teòrics obligatoris i el mòdul pràctic a través del qual l'alumne entrarà en contacte amb l'empresa o el grup d'investigació que se li hagi assignat. Durant el segon semestre, l'alumne realitzarà el quart mòdul teòric i un mòdul pràctic en què haurà de realitzar un treball autònom (encara sota supervisió) dins de l'empresa o grup d'investigació assignat. Així mateix en aquest segon semestre es realitzarà el Treball de Fi de Màster.

Horaris

Aules Màsters curs 2021/2022

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 27
Treball de fi de màster 9
Pràctiques externes 24
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Mètodes de Microbiologia Molecular 6 OB
Microbiologia Ambiental Avançada 9 OB
Microbiologia Industrial 6 OB
Microbiologia Mèdica 6 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca I 12 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca II 12 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB

 

OB: Obligatoris