Màster Universitari en Microbiologia Aplicada

Una visió multidisciplinària, integradora i avançada dels coneixements de la microbiologia aplicats als àmbits ambiental, biotecnològic, industrial, molecular i sanitari.

Pla d'estudis Màster Oficial - Microbiologia Aplicada

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster de Microbiologia Aplicada és un màster de 60 ECTS i té una durada d'un curs acadèmic. El pla d'estudis està compost per set mòduls docents. L'esforç de l'aprenentatge està repartit per igual en el primer i segon semestre amb 30 ECTS. Al primer semestre es realitzaran tres dels quatre mòduls teòrics obligatoris i el mòdul pràctic a través del qual l'alumne entrarà en contacte amb l'empresa o el grup d'investigació que se li hagi assignat. Durant el segon semestre, l'alumne realitzarà el quart mòdul teòric i un mòdul pràctic en què haurà de realitzar un treball autònom (encara sota supervisió) dins de l'empresa o grup d'investigació assignat. Així mateix en aquest segon semestre es realitzarà el Treball de Fi de Màster.

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 27
Treball de fi de màster 9
Pràctiques externes 24
TOTAL 60

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Mètodes de Microbiologia Molecular 6 OB
Microbiologia Ambiental Avançada 9 OB
Microbiologia Industrial 6 OB
Microbiologia Mèdica 6 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca I 12 OB
Pràctiques Professionals i de Recerca II 12 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB

 

OB: Obligatoris