Màster oficial en Arxivística i Gestió de Documents

Formació en arxivística i gestió documental que incorpora les noves tecnologies i capacita per treballar al sector públic i privat amb documents tant històrics com administratius i en tots els suports

Màster Oficial - Arxivística i Gestió de Documents

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

T’agradaria poder xerrar directament amb la coordinació de cada programa per fer preguntes i resoldre dubtes? Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen prop de 50 sessions informatives. Inscripció oberta!

Treballs de fi de màster

La finalitat del treball fi de màster és que l’estudiant aprofundeixi en l’estudi d’un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l’arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l’arxivística i la gestió de documents.

Els objectius formatius abasten:
1. Aprofundir en l’estudi d’un tema de l’Arxivística i la gestió de documents.
2. Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la recerca: cerca de fonts d’informació, recollida, anàlisi i interpretació de dades, presentació de conclusions i redacció del treball.
3. Aplicar els coneixements i les competències adquirides durant la realització del Màster de forma autònoma.

Normativa del Treball fi de Màster

L'Escola atorga des del curs 2018-2019 el Premi ESAGED-ACC al Millor Treball de Fi de Màster, amb una dotació de 1.300 euros.