Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació .

Matrícula Màster Oficial - Arxivística i Gestió de Documents

Estudiants de nou ingrés al màster

Un cop concedit l’accés definitiu al màster, cal formalitzar la matrícula presencialment a la Gestió Acadèmica en les dates informades, i en el dia i hora assignats via correu electrònic o telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament emplenada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun.

Per consultar tota la informació sobre la matriculació i la documentació a aportar, visiteu aquest enllaç.

Documentació

Accedeix AQUÍ a tota la informació sobre matrícula i documentació a presentar.

Preu:

78€ / crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
5% dte. Exalumnes FUABformació (només a la primera matrícula del curs complet)
5% dte. Alumni UAB (només a la primera matrícula del curs complet)

Crèdits:

120 ECTS