Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació .

Pla d'estudis Màster Oficial - Arxivística i Gestió de Documents

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42106 - Productors i Tipologies Documentals I (2022-23)

 42109 - Productors i Tipologies Documentals II (2022-23)

 42107 - Sistemes d'Informació (2022-23)

 42113 - Avaluació i Accés als Documents

 42111 - Gestió dels Serveis d'Arxiu

 43181 - Pràctiques Externes

 42112 - Sistemes de Gestió Documental

 43182 - Treball de Fi de Màster