Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Màster Universitari en Arxivística i Governança de la Informació .

Pla d'estudis Màster Oficial - Arxivística i Gestió de Documents

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

La finalitat del treball fi de màster és que l’estudiant aprofundeixi en l’estudi d’un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l’arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l’arxivística i la gestió de documents.

Els objectius formatius abasten:
1. Aprofundir en l’estudi d’un tema de l’Arxivística i la gestió de documents.
2. Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la recerca: cerca de fonts d’informació, recollida, anàlisi i interpretació de dades, presentació de conclusions i redacció del treball.
3. Aplicar els coneixements i les competències adquirides durant la realització del Màster de forma autònoma.

Normativa del Treball fi de Màster

L'Escola atorga des del curs 2018-2019 el Premi ESAGED-ACC al Millor Treball de Fi de Màster, amb una dotació de 1.300 euros.