Màster oficial en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Campus virtual i altres espais

Les classes presencials estan recolzades amb materials penjats als campus virtuals de les Universitats.

Equipaments

  • Biblioteca amb accés a les revistes y les bases de dades más importants en els camps d'Empresa i d'Economia.
  • Aules d'informàtica amb els paquets estadístics més emprats en els camps d'Empresa i d'Economia.
  • Seminaris dels Departaments que proporcionen els nous avenços en recerca.
  • Aules d'estudi i reunió per grups petits.