Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura

Formació avançada en investigació per entendre i interpretar el paper clau de la comunicació i la cultura a les societats contemporànies, marcades per la digitalització i la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura consta de 60 ECTS i es realitzarà en dos semestres (de 30 ECTS cadascun) en un únic curs acadèmic.

L'estructura de les matèries és la següent: 36 crèdits obligatoris (que inclouen 12 crèdits del Treball de Fi de Màster) i 24 crèdits optatius.

Els crèdits obligatoris recullen l'ensenyament de les matèries fonamentals per a l'aprenentatge i els crèdits optatius es centren en les matèries complementàries de les fonamentals, en què l'alumne pot optar per l'aprofundiment en els aspectes que considera més adequats per al seu futur investigador o professional.

Inici de curs

10/10/2022

Fi de curs

28/07/2023

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 24
Optatius 24
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Comunicació i Cultura Política 6 OB
Convergència Digital i Polítiques de Comunicació 6 OB
Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació 6 OB
Dissenys i Anàlisis en la Recerca Aplicada 6 OB
Treball de Fi de Màster 12 OB
Gestió i Mercats de la Comunicació 6 OT*
Polítiques Culturals i Comunicació Participativa en el Marc de l’Agenda Sostenible 2030 6 OT**
Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural 6 OT*
Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social 6 OT**
Gènere, Comunicació i Canvi Social 6 OT**
Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania 6 OT**
Narratives Digitals i Nous Formats 6 OT**
Narratives i Imaginaris Col·lectius 6 OT*
Sistemes de Mitjans Comparats 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 12 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius