MÓster oficial en Mitjans, Comunicaciˇ i Cultura

Anàlisi i comprensió de la interacció entre comunicació, societat i cultura en un món de canvis constants

MÓster Oficial - Mitjans, Comunicaciˇ i Cultura

Guies docents dels m˛duls

Descripciˇ del mÓster

El Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura consta de 60 ECTS i es realitzarà en dos semestres (de 30 ECTS cadascun) en un únic curs acadèmic.

L'estructura de les matèries és la següent: 36 crèdits obligatoris (que inclouen 12 crèdits del Treball de Fi de Màster) i 24 crèdits optatius.

Els crèdits obligatoris recullen l'ensenyament de les matèries fonamentals per a l'aprenentatge i els crèdits optatius es centren en les matèries complementàries de les fonamentals, en què l'alumne pot optar per l'aprofundiment en els aspectes que considera més adequats per al seu futur investigador o professional.

Inici de curs

13/10/2020

Fi de curs

30/07/2021

Estructura del pla d'estudis


Caràcter Crèdits
Obligatoris 24
Optatius 24
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Comunicació i Cultura Política 6 OB
Convergència Digital i Polítiques de Comunicació 6 OB
Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació 6 OB
Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural 6 OB
Treball de Fi de Màster 12 OB
Gestió i Mercats de la Comunicació 6 OT*
Polítiques Culturals en el Capitalisme Global 6 OT*
Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social 6 OT**
Gènere, Comunicació i Canvi Social 6 OT**
Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania 6 OT**
Narratives Digitals i Nous Formats 6 OT**
Narratives i Imaginaris Col·lectius 6 OT**
Sistemes de Mitjans Comparats 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius