Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior (pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior) o de tercers països que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es farà d’acord als següents criteris de prelació:

  • Expedient acadèmic (50%)
  • Nivell B1 d'anglès del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (20%)
  • Experiència professional en l'àmbit de la comunicació (15%)
  • Entrevista personal obligatòria per a tots els candidats (15%)

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://mastermcc.com/ca/