Màster oficial en Mitjans, Comunicació i Cultura

Anàlisi i comprensió de la interacció entre comunicació, societat i cultura en un món de canvis constants

Pla d'estudis Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42441 - Comunicació i Cultura Política

 42442 - Convergència Digital i Polítiques de Comunicació

 44709 - Dissenys i Anàlisis en la Recerca Aplicada

 42443 - Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació

 44116 - Treball de Final de Màster

 42440 - Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social

 42444 - Gènere, Comunicació i Canvi Social

 42445 - Gestió i Mercats de la Comunicació (2021-22)

 42447 - Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania (2021-22)

 42448 - Narratives Digitals i Nous Formats

 42449 - Narratives i Imaginaris Col·lectius

 42451 - Sistemes de Mitjans Comparats