MÓster oficial en Mitjans, Comunicaciˇ i Cultura

Anàlisi i comprensió de la interacció entre comunicació, societat i cultura en un món de canvis constants

MÓster Oficial - Mitjans, Comunicaciˇ i Cultura

Documentaciˇ per a l'admissiˇ

1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (OBLIGATORI).
2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens, ens l'hauràs de fer arribar amb posterioritat).
3. Currículum (OBLIGATORI)
4. Carta de motivació (OBLIGATORI)