Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology

Ets una persona interessada en la diversitat sociocultural, en la mobilitat interuniversitària i en una formació internacional en antropologia en el context de la UE? El màster CREOLE és la teva opció

Pla d'estudis Màster Oficial - Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster en Antropologia Social i Cultural CREOLE / Master in Social and Cultural Anthropology CREOLE s’estructura en quatre semestres (dos anys) amb una càrrega total de 120 crèdits. El programa consta de 6 mòduls de 15 crèdits ECTS i un mòdul de 30 crèdits corresponent a l’elaboració del treball de final de màster, TFM. Naturalment, aquesta estructura del pla d’estudis del màster és idèntica en totes les universitats del consorci.

El mòdul és la unitat central del programa i la unitat bàsica d’avaluació. La Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el marc per a l’elaboració dels plans d’estudis de màster universitaris en la Comissió d’Afers Acadèmics, delegada de Consell de Govern, de 21 de març de 2006, que va ser modificat posteriorment en la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 d’abril de 2008 i en el Consell de Govern de 26 de gener de 2011 i 13 de juliol de 2011. En aquest document es defineix el mòdul com la unitat bàsica de formació, matrícula i avaluació per a tots els màsters de la Universitat. Per tot això, en la introducció del pla d’estudis en l’aplicació RUCT, els mòduls dels màsters de la UAB s’introduiran en l’apartat corresponent a «Nivell 2» i «Nivell 3».

Cada mòdul es compon de diversos blocs o cursos (segons l’especialització de cada centre participant en el màster) i el programa està dissenyat perquè l’estudiant dugui a terme 30 crèdits ECTS per semestre.

D’aquesta manera, encara que l’estructura de mòduls és la mateixa en totes les universitats, cada universitat ofereix continguts particulars dins dels descriptors generals dels mòduls, en funció de les seves especialitats. Aquesta àmplia oferta de continguts específics és un dels molts atractius del programa.

L’estudiant, obligatòriament, ha de passar un o dos semestres en una institució del consorci diferent de la pròpia.

Inici de curs

30/09/2024

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 60
Optatius 30
Treball de fi de màster 30
TOTAL 120

 

1r semestre

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
General Anthropology I 15 OB*
General Anthropology II 15 OB*

* Se sòl cursar a la UAB

 

2n i 3r semestres

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Creole Erasmus Exchange 15 OB
MA Thesis I 15 OB
Thematic Module I (New Identities) 15 OT*
Thematic Module II (Visual Culture and Popular Culture) 15 OT*
Thematic Module III (Material Culture and Consumption) 15 OT*

* Mòduls optatius, s'han de cursar com a mínim 15 cr. en un centre extern

 

4t semestre

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Segon curs    
MA Thesis II 30 OB*

* A cursar a la UAB perquè implica la defensa del treball de fi de màster

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis