Màster oficial en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster està estructurat en quatre mòduls obligatoris i un treball final d'iniciació a la investigació. Els mòduls obligatoris representen una càrrega docent de 45 crèdits ECTS i el projecte d'investigació 15 crèdits ECTS, el que defineix un màster d'investigació de 60 crèdits ECTS.

Horaris

Als màsters oficials de la UAB majoritàriament es realitzen les classes presencials en horari de tarda, a partir de les 15 hores, de dilluns i divendres. Segons el semestre poden ser tots els dies de la setmana o només alguns. Normalment, s'estableixen els horaris semestrals intentant que les classes estiguin concentrades en dos o tres dies a la setmana

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 45
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Comportament, contractes, organitzacions i recursos humans 15 OB
Finances i govern corporatiu 10 OB
Mercats, estratègia i acompliment 10 OB
Mètodes quantitatius 10 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB

 


OB: Obligatoris