Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Desxifra l’organització del genoma de la cèl·lula i la seva transmissió a la descendència com a eina per iniciar-se acadèmica i professionalment en l’embriologia i el diagnòstic genètic

Pla d'estudis Màster Oficial - Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Citogenètica i Biologia de la Reproducció té l'objectiu principal de capacitar els estudiants en l'exercici professional en els àmbits de la Citogenètica o la Biologia de la Reproducció, tant des d'una perspectiva clínica com de recerca.

El Màster està estructurat en 60 crèdits ECTS configurats en dues especialitats: 1) Citogenètica i 2) Biologia de la Reproducció. El nombre total de mòduls acadèmics és de 13, dels quals durant el primer semestre es realitzen els que tenen un caràcter eminentment teòric, mentre que el segon està reservat per a l'aplicació, des de diferents perspectives, dels coneixements adquirits.

Horaris

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 36
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

Especialitat en Citogenètica

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi i Presentació de Dades Científiques 6 OB
Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 6 OB
Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 6 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Càncer i Radiobiologia 6 OT*
Citogenètica Clínica 6 OT*
Genòmica Comparativa 6 OT*
Laboratori Integrat de Citogenètica 9 OT*
Metodologia de Recerca 9 OT**
Pràctiques en Empreses 9 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 9 crèdits


Especialitat en Biologia de la Reproducció

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi i Presentació de Dades Científiques 6 OB
Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 6 OB
Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 6 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació 6 OT*
Laboratori Integrat de Biologia de la Reproducció 9 OT*
Tecnologia Associada a la Reproducció 12 OT*
Metodologia de Recerca 9 OT**
Pràctiques en Empreses 9 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 9 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius