Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Desxifra l’organització del genoma de la cèl·lula i la seva transmissió a la descendència com a eina per iniciar-se acadèmica i professionalment en l’embriologia i el diagnòstic genètic

Admissió Màster Oficial - Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Documentació per a l'admissió

Molt important: a la Pantalla d'inici de la preinscripció, a l'apartat “Itinerari / Especialitat”, cal arrossegar el ratolí per establir l'ordre de preferència de l'Itinerari / Especialitat que voleu escollir.

Els documents requerits per a la preinscripció són els següents:

  • Expedient acadèmic: Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitjana de l'expedient acadèmic en escala del 0 - 10)
  • Títol associat a l'expedient acadèmic: document obligatori si ja has finalitzat el grau/llicenciatura (si encara no l‘has finalitzat podràs presentar el document posteriorment).
  • Carta de motivació: si us plau, indica l'Itinerari/Especialitat que vols cursar.
  • Curriculum vitae

Es necessita un coneixement bàsic de català (nivell B1) o castellà (nivell B1) per a poder realitzar el correcte seguiment de les classes teòriques. En cas que l'estudiant no pugui acreditar el coneixement de l'idioma, la comissió del màster realitzarà entrevista i decidirà l'admissió o l'exclusió d'aquest.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català, castellà o anglès.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

Preguntes Freqüents