Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Desxifra l’organització del genoma de la cèl·lula i la seva transmissió a la descendència com a eina per iniciar-se acadèmica i professionalment en l’embriologia i el diagnòstic genètic

Pla d'estudis Màster Oficial - Citogenètica i Biologia de la Reproducció

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42940 - Anàlisi i Presentació de Dades Científiques

 42947 - Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

 42941 - Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

 42948 - Treball de Fi de Màster

 42942 - Càncer i Radiobiologia

 42943 - Citogenètica Clínica

 42944 - Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació

 42945 - Genòmica Comparativa

 42949 - Laboratori Integrat de Biologia de la Reproducció

 42950 - Laboratori Integrat de Citogenètica

 42951 - Metodologia de Recerca

 42952 - Pràctiques en Empreses

 42946 - Tecnologia Associada a la Reproducció