Màster oficial en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

En una societat cada vegada més globalitzada, en què la innovació i la capacitat d’adaptació al canvi són els objectius principals, impulsar la learnability és clau per a l’èxit en el futur de l’ocupació

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43167 - Eines per Gestionar Persones (2019-20)

 43161 - Models de Gestió de Persones (2019-20)

 43162 - Processos 1. Llocs de Feina, Retribució i Planificació (2019-20)

 43163 - Processos 2. Incorporació i Desvinculació (2019-20)

 43168 - Processos 3. Formació, Desenvolupament i Rendiment (2019-20)

 43169 - Processos 4. Comunicació, Cultura i Clima Organitzacional (2019-20)

 43170 - Treball de Fi de Màster (2019-20)

 43164 - Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional (2019-20)

 43165 - Aspectes Jurídics i Econòmics en la Gestió d'RH (2019-20)

 43166 - Aspectes Psicosocials Crítics en la Gestió d'RH (2019-20)

 43172 - Pràctiques Professionals: el Rol de Tècnic d'RH (2019-20)