Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

En una societat cada vegada més globalitzada, en què la innovació i la capacitat d’adaptació al canvi són els objectius principals, impulsar la learnability és clau per a l’èxit en el futur de l’ocupació

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43167 - Eines per Gestionar Persones

 43161 - Models de Gestió de Persones

 43162 - Processos 1. Llocs de Feina, Retribució i Planificació

 43163 - Processos 2. Incorporació i Desvinculació

 43168 - Processos 3. Formació, Desenvolupament i Rendiment

 43169 - Processos 4. Comunicació, Cultura i Clima Organitzacional

 43170 - Treball de Fi de Màster

 43164 - Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional

 43165 - Aspectes Jurídics i Econòmics en la Gestió d'RH

 43166 - Aspectes Psicosocials Crítics en la Gestió d'RH

 43171 - Experiències Professionals: Àrees Consolidades i Emergents a través de Casos Reals

 43172 - Pràctiques Professionals: el Rol de Tècnic d'RH