Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

En una societat cada vegada més globalitzada, en què la innovació i la capacitat d’adaptació al canvi són els objectius principals, impulsar la learnability és clau per a l’èxit en el futur de l’ocupació

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

L'estructura del màster contempla 12 mòduls, distribuïts equitativament entre el primer i el segon semestre. Set dels mòduls són obligatoris, quatre són optatius i el mòdul restant està dedicat al Treball de Fi de Màster. La distribució d'ECTS entre els mòduls és uniforme; cada mòdul consta de sis ECTS. Cada mòdul es caracteritza per posar èmfasi en alguna d'aquestes àrees: (a) els fonaments conceptuals o els condicionants contextuals de la funció de RRHH, (b) les pautes, sistemes i procediments relatius als eixos tècnic-pràctics o (c) la posada en pràctica i la presa de decisions. La configuració de l'optativitat té com a propòsit dotar l'oferta formativa del màster de coneixements específics en els àmbits jurídic-econòmic i psicosocial, així com oferir una aproximació fonamentalment pràctica a temàtiques d'actualitat en la gestió de RRHH.

Horaris

Horaris del curs 2023-2024

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 42
Optatius 12
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Eines per Gestionar Persones 6 OB
Models de Gestió de Persones 6 OB
Processos 1. Llocs de Feina, Retribució i Planificació 6 OB
Processos 2. Incorporació i Desvinculació 6 OB
Processos 3. Formació, Desenvolupament i Rendiment 6 OB
Processos 4. Comunicació, Cultura i Clima Organitzacional 6 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional 6 OB
Aspectes Jurídics i Econòmics en la Gestió d?RH 6 OT*
Aspectes Psicosocials Crítics en la Gestió d?RH 6 OT*
Experiències Professionals: Àrees Consolidades i Emergents a través de Casos Reals 6 OT**
Pràctiques Professionals: el Rol de Tècnic d?RH 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius