MÓster oficial en Gestiˇ dels Recursos Humans en les Organitzacions

En una societat cada vegada més globalitzada, en què la innovació i la capacitat d’adaptació al canvi són els objectius principals, impulsar la learnability és clau per a l’èxit en el futur de l’ocupació

MÓster Oficial - Gestiˇ dels Recursos Humans en les Organitzacions

Guies docents dels m˛duls

Descripciˇ del mÓster

L'estructura del mÓster contempla 12 m˛duls, distribu´ts equitativament entre el primer i el segon semestre. Set dels m˛duls sˇn obligatoris, quatre sˇn optatius i el m˛dul restant estÓ dedicat al Treball de Fi de MÓster. La distribuciˇ d'ECTS entre els m˛duls Ús uniforme; cada m˛dul consta de sis ECTS. Cada m˛dul es caracteritza per posar Ŕmfasi en alguna d'aquestes Órees: (a) els fonaments conceptuals o els condicionants contextuals de la funciˇ de RRHH, (b) les pautes, sistemes i procediments relatius als eixos tŔcnic-prÓctics o (c) la posada en prÓctica i la presa de decisions. La configuraciˇ de l'optativitat tÚ com a prop˛sit dotar l'oferta formativa del mÓster de coneixements especÝfics en els Ómbits jurÝdic-econ˛mic i psicosocial, aixÝ com oferir una aproximaciˇ fonamentalment prÓctica a temÓtiques d'actualitat en la gestiˇ de RRHH.

Horaris

Horaris del curs 2020-2021

Més endavant es publicaran els horaris pel curs 2021-2022

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 42
Optatius 12
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Eines per Gestionar Persones 6 OB
Models de Gestió de Persones 6 OB
Processos 1. Llocs de Feina, Retribució i Planificació 6 OB
Processos 2. Incorporació i Desvinculació 6 OB
Processos 3. Formació, Desenvolupament i Rendiment 6 OB
Processos 4. Comunicació, Cultura i Clima Organitzacional 6 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional 6 OB
Aspectes Jurídics i Econòmics en la Gestió d?RH 6 OT*
Aspectes Psicosocials Crítics en la Gestió d?RH 6 OT*
Experiències Professionals: Àrees Consolidades i Emergents a través de Casos Reals 6 OT**
Pràctiques Professionals: el Rol de Tècnic d?RH 6 OT**

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius