Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea) a l'era de la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Globals d'Àsia Oriental

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44260 - Estudis de Cas

 44259 - Geopolítica, Economia i Medi Ambient

 45045 - Política i Societat de l’Àsia Oriental

 44258 - Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals

 44261 - Treball de Final de Màster

 44467 - Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió

 45044 - Sistemes de Mitjans Comparats

 44473 - Turisme i Planejament