Màster Universitari en Recerca en Art i Disseny

Recerca artística i de disseny a través de la teoria y de la praxi: creació visual, cultura del projecte i estètica aplicada

Matrícula Màster Oficial - Recerca en Art i Disseny

Estudiants de nou ingrés al màster

Cal consultar al web d'EINA http://www.eina.cat/ca/secretaria/master-oficial

Preu:

155 €/ECTS per estudiants de països comunitaris i per estrangers amb residència; 172 €/ECTS per estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea

Crèdits:

60 ECTS