Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Formació de postgrau en Comunicació i Marca, interdisciplinari que integra coneixements de comunicació i màrqueting

Admissió Màster Oficial - Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Documentació per a l'admissió

  1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb detall de matèries cursades (qualificació per matèries)
  2. Títol associal a l'expedient
  3. Currículum (estudis previs i esperiència professional)
  4. Carta de motivació
  5. Carta/es de referències professional o acadèmica (opcional)
  6. Certificat acreditatiu nivell llengua anglesa (opcional)
  7. Certificat acreditatiu nivell llengua espanyola  C1 (només els alumnes procedents de països de llengua no espanyola) OBLIGATORI.