Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Formació de postgrau en Comunicació i Marca, interdisciplinari que integra coneixements de comunicació i màrqueting

Admissió Màster Oficial - Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

 

                                     Preinscripció                           Notificació de
                                                                                       la resolució

Primer període               13/01/2023 - 19/02/2023          09/03/2023

Segon període               20/02/2023  - 30/04/2023         18/05/2023

Tercer període                01/05/2023 -  09/07/2023         25/07/2023

Període extraordinari*    10/07/2023 -  04/10/2023         10/10/2023

*en cas d'haver places vacants

Un cop rebuda l'admissió al màster, consulta l'apartat de Prematrícula