Màster oficial en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Formació de postgrau en Comunicació i Marca, interdisciplinari que integra coneixements de comunicació i màrqueting

Admissió Màster Oficial - Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

 

                                     Preinscripció                           Notificació de
                                                                                       la resolució

Primer període             11/01/2021 - 28/02/2021          18/03/2021

Segon període              01/03/2021 – 09/05/2021         27/05/2021

Tercer període              10/05/2021 – 11/07/2021         22/07/2021

Quart període               12/07/2021 – 12/09/2021         23/09/2021

Període extraordinari    13/09/2021 – 04/10/2021         07/10/2021