Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Programa interdisciplinari, impartit en una universitat de referència internacional, que forma a professionals dins del camp de la comunicació, on la marca, l'estratègia i el màrqueting es combinen per a capacitar als planners que les organitzacions necessiten

Admissió Màster Oficial - Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Documentació per a l'admissió

  1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb detall de matèries cursades (qualificació per matèries)
  2. Títol associal a l'expedient
  3. Currículum (estudis previs i esperiència professional)
  4. Carta de motivació
  5. Carta/es de referències professional o acadèmica (opcional)
  6. Certificat acreditatiu nivell llengua anglesa (opcional). Es tindrà en compte per a la selecció dels candidats, sempre i quan s'aporti el certificat acreditatiu del nivell d'anglès.
  7. Certificació nivell C1 de castellà per a estudiants estrangers. A l'hora de certificar el nivell de castellà, es prioritzaran els certificats SIELE i DELE, emesos per l'Instituto Cervantes (OBLIGATORI).