Màster Universitari en Microbiologia Aplicada

Una visió multidisciplinària, integradora i avançada dels coneixements de la microbiologia aplicats als àmbits ambiental, biotecnològic, industrial, molecular i sanitari.

Admissió Màster Oficial - Microbiologia Aplicada

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  • Expedient acadèmic: Expedient acadèmic d’estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitjana de l’expedient acadèmic en escala del 0 - 10).
  • Títol associat a l’expedient acadèmic: document obligatori si ja has finalitzat el grau/llicenciatura (si encara no l‘has finalitzat podràs presentar el document posteriorment).
  • Curriculum vitae.
  • Carta de presentació on es faci esmen a les motivacions personal per fer el màster.
  • Carta de recomanació (no és obligatoria però si molt recomanable atès que pots tenir fins a un 5% més de puntuació en la selecció).
Es necessita un coneixement bàsic de català (nivell B1) o castellà (nivell B1) per a poder realitzar el correcte seguiment de les classes teòriques. En cas que l'estudiant no pugui acreditar el coneixement de l'idioma, la comissió del màster realitzarà entrevista i decidirà l'admissió o l'exclusió d'aquest.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català, castellà o anglès.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l’apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.

Informació Curricular Adicional

Preguntes Freqüents