Màster oficial en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Oferim una visió de les dos vessants de la Química, industrial i investigadora, una oportunitat d'aprendre temes teòric-pràctics d'interès i utilitat per un professional químic

Admissió Màster Oficial - Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Calendari general

De l'1 de febrer al 3 d'octubre de 2022.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Curs 2022/2023

1r PERÍODE
Preinscripcions de l’1 de febrer a l’1 d’abril de 2022
Publicació resolució d'admissió 29 d’abril de 2022

 

2n PERÍODE
Preinscripcions del 2 d’abril al 24 de juny de 2022
Publicació resolució d'admissió  15 de juliol de 2022

3r PERÍODE
Preinscripcions del 25 de juny al 2 de setembre de 2022
Publicació resolució d'admissió  16 de setembre de 2022

PERÍODE EXTRAORDINARI  (Només s’obrirà si queden places vacants)
Preinscripcions del 5 al 18 de setembre de 2022
Publicació resolució d'admissió  27 de setembre de 2022

Pagament de la reserva de plaça
Del 15 de febrer al 31 d'agost de 2022