Màster oficial en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Oferim una visió de les dos vessants de la Química, industrial i investigadora, una oportunitat d'aprendre temes teòric-pràctics d'interès i utilitat per un professional químic

Pla d'estudis Màster Oficial - Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster consta de dos mòduls teòrics comuns que sumen 15 ECTS, d'un mòdul de pràctiques obligatori i del mòdul de "Treball de Fi de Màster". L'alumne podrà triar l'Especialitat "Química a la Indústria" o Especialitat "Investigació Química Avançada" cursant en tot cas un total de 15 ECTS optatius.

En conjunt, l'especialitat "Química a la Indústria" pretén donar una visió de la química relacionada amb el sector químic industrial mentre que "Investigació Química Avançada" suposa una iniciació a la investigació sobre temes actuals i podrà ser l'avantsala del doctorat.

Horaris

Horaris Màsters Oficials

Estructura del pla d'estudis


Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 15
Treball de fi de màster 15
Pràctiques externes 15
TOTAL 60

Especialitat de Recerca Química Avançada

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-Pràctics 9 OB
Pràctiques Professionals 15 OB
Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Química Avançada 9 OT*
De Molècules Petites a Nanomaterials 6 OT**
Química Biomolecular 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat
** Optatius a cursar


Especialitat de Química a la Indústria

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-Pràctics 9 OB
Pràctiques Professionals 15 OB
Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca 6 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Química en la Indústria 15 OT*

* Obligatoris d'Especialitat


OB: Obligatoris
OT: Optatius