Màster Oficial - Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior (pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior) o de tercers països que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es farà d’acord als següents criteris:

  • Expedient del candidat: 60%
  • Currículum vitae del candidat: 20%
  • Entrevista i/o carta de motivació: 20%

Complements de formació

El Màster consta de dos mòduls teòrics comuns que sumen 15 ECTS, d'un mòdul de pràctiques obligatori i del mòdul de "Treball de Fi de Màster". L'alumne podrà triar l'Especialitat "Química a la Indústria" o Especialitat "Investigació Química Avançada" cursant en tot cas un total de 15 ECTS optatius.
En conjunt, l'especialitat "Química a la Indústria" pretén donar una visió de la química relacionada amb el sector químic industrial mentre que "Investigació Química Avançada" suposa una iniciació a la investigació sobre temes actuals i podrà ser l'avantsala del doctorat.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://pagines.uab.cat/chemistry-master/