Màster oficial en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Oferim una visió de les dos vessants de la Química, industrial i investigadora, una oportunitat d'aprendre temes teòric-pràctics d'interès i utilitat per un professional químic

Màster Oficial - Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42424 - Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-Pràctics (2019-20)

 42428 - Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca (2019-20)

 42423 - De Molècules Petites a Nanomaterials (2019-20)

 42429 - Química Avançada (2019-20)

 42427 - Química Biomolecular (2019-20)

 42426 - Química en la Indústria (2019-20)