Màster Oficial - Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada mòdul es pot consultar al pdf. de la guia docent de cada mòdul.

42424 - Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-Pràctics  CAT CAST ENG

42425 - Pràctiques Professionals  CAT CAST ENG

42428 - Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca  CAT CAST ENG

42430 - Treball de Fi de Màster  CAT CAST ENG

42423 - De Molècules Petites a Nanomaterials  CAT CAST ENG

42429 - Química Avançada  CAT CAST ENG

42427 - Química Biomolecular  CAT CAST ENG

42426 - Química en la Indústria  CAT CAST ENG

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://pagines.uab.cat/chemistry-master/