Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Un programa únic que et permet endinsar-te en l’estudi aprofundit de l’adquisició i ús de la llengua anglesa i de les seves literatures i cultures en un entorn internacional i multilingüe

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en English Studies: Linguistic, Literary and Sociocultural Perspectives

Màster Oficial - Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Calendari general

Del 12 de gener al 2 d'octubre de 2024.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Per al curs 2024-2025 hi ha 4 períodes d’admissió:

· 1r període: 12 de gener – 31 de març

Notificació: 17 d’abril

· 2n període: 1 d’abril – 15 de maig

Notificació: 3 de juny

· 3r període: 16 de maig – 15 de juny

Notificació: 1 de juliol

· 4t període: 16 de juny-15 de juliol

Notificació: 26 de juliol

· Període extraordinari: 16 de juliol al 8 de setembre

Notificació: 16 de setembre

NB: A partir del 15 de juliol només es tindran en compte sol·licituds que no requereixin la tramitació d’un visat d’entrada al país.